1423545865202lb.jpgUlga na dzieci 

Zwłaszcza jeśli posiadamy troje lub więcej dzieci. Zwiększa się wówczas kwota wolna od podatku. 

 

 

 

 

Ulga abolicyjna

Przysługuje tym, którzy wrócili z pracy z zagranicą, natomiast na stałe mieszkają w Polsce.

 

Ulga internetowa

To ulga, która jest przyznawana za korzystanie z internetu. Można ją odliczyć po okazaniu koniecznych rachunków.