book-283251_640.jpg

Prawo polskie nakłada na przedsiębiorców przechowywanie dokumentacji księgowej przez minimum 5 lat (to naturalnie zależy od charakteru dokumentów i formy prawnej firmy, ale dla potrzeb niniejszych rozważań przyjęto 5 lat).

 

Aby uniknąć chaosu w dokumentacji archiwalnej warto zainwestować w system informatyczny, który umożliwia ich dygitalizację. Taki program można znaleźć na - szybkie archiwizowanie dokumentów. Dzięki takim rozwiązaniom informatycznym utrzymanie porządku w katalogu dokumentów staje się niebywale łatwą sprawą.