Najbardziej zbliżona do typowej rozmowy prowadzonej w formie dialogu przy filiżance kawy formą kontaktu międzyludzkiego, jest obecnie video chat. Rozwój tej formy komunikowania się wciąż jednak nie może zastąpić bodźców dotykowych i węchowych.

 

Jak od strony technicznej działa ten system, opisano tutaj – video chat wymagania techniczne.

 

Opcja video chat umożliwia rozmowę za pośrednictwem tekstu, mikrofonu i kame9.jpgrki internetowej. Rozmówcy słyszą się, widzą i mogą przesyłać sobie tekst, zdjęcia lub muzykę. Wszystko w wysokiej jakości umożliwiającej swobodna rozmowę nawet na spore odległości.

 

Video chat wymaga wydajnego połączenia internetowego, jednak obecnie nie jest to żadnym problemem.